top of page

NAMAZ- Id-Ul-Adha

NAMAZ- Id-Ul-Adha

Fredag den 1. september 2017

Jamaat klokken: 10:00 (for både kvinner og menn)

Moskeen åpner klokken 09:00

Talen starter klokken 09:15

Vær tidlig ute for å få parkering.

Vi ber folk møte opp i god tid før selve Id bønnen.

Islamsk Råd Norge (IRN) har utarbeidet et skriv for elever som ønsker å søke fri fra skolen. Skjema kan lastes ned fra IRNs hjemmesider eller ved å trykke her.

Vi ønsker å minne om at det er wajib å (påkrevd) å resitere Takbir al-Tashriq én gang rett etter fard-bønnene f.o.m. fajr-bønnen den 9. Dhul-Hajj t.o.m. asr-bønnen den 13. Dhul-Hajj.

Takbir al Tashriq

Takbir al-Tashriq er en praksis som er overlevert fra de tidligere generajoner av muslimer med referanse til Sayyiduna 'Ali og Ibn Mas'ud (måtte Allah være til lags med dem) i samlingen til Ibn Abi Shayba [Ibn al-Humam, Fath al-Qadir]. Dette er altså en praksis som har sine røtter fra profetens (fred være med ham) ledsagere og dermed ansett som autentisk og fortjenstfull.

Det er wajib (påkrevd) å resitere Takbir al-Tashriq én gang rett etter fard-bønnene f.o.m. fajr-bønnen den 9. Dhul-Hajj t.o.m. asr-bønnen den 13. Dhul-Hajj.

Ifølge noen lærde er det wajib å resitere tre ganger (Radd al-Muhtar, bab al-idain). Derfor anbefales det at man resiterer tre ganger. Det er også wajib å lese den i en høy stemme (Hashiya al-Tahtawi ala Maraqi al-Falah, s. 538). Dette gjelder uansett om man ber alene eller i fellesskap (jama'ah). Takbir al-Tashriq er som følger:

(Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa'Allahu, wa'Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil-hamd)

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page