top of page

Moske innmelding/utmelding

ANIC main-stream sunni tradisjonell Islam - Ahlussunnah wal jama'ah

''Den som bygger for Allah en masjid, vil Allah belønne ham lik den i paradis'' (Hadith: Bukhari)

''Den som bidrar i å bygge en masjid for Allah, selv om det er så lite som et fuglerede, Allah (S.W.T.) vil bygge ham et hus i Paradis'' (Hadith: Ahmad)

Moskeen er kulturbærer og kulturspreder, samtidig som fungerer som kjernen i et samlet og sosialt lokal fellesskap for muslimer i Bærum (Ummah). De fem tidebønnene (salat) som utføres i felleskap, er et fundament for moskeens virksomhet og det er også en av de fem søylene i Islam. Dette i tillegg til feiring av de islamske høytider, informasjonsarbeid, koranundervisning for barn og være den lokale dialogpartner.

Er du allerede medlem et annet sted og ønsker å bli medlem i Al-Noor Islamic Centre (ANIC), må du melde deg ut derfra! Bruk dette skjemaet: Utmeldingsskjema. Er du usikker på hvor du er medlem, kontakt Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) på telefon +47- 75 00 75 00 for informasjon.

innmeldings-blankett

Innmeldingsblankett skal skrives ut og leveres personlig til Styret/forstander.

UTmeldings-blankett

Utmeldingsblankett skal skrives ut og må leveres personlig til Styret/forstander.

bottom of page